• ดาวน์โหลดแบบ BitTorrent
  • • Full Game Download
   ดาวน์โหลดไฟล์ตัวเต็มแบบไฟล์เดี่ยวเหมาะกับผู้ที่ใช้อินเตอร์เน็ทความเร็วสูง รองรับการใช้โปรแกรมช่วยดาวน์โหลด
  • อัพเดทล่าสุดวันที่ 11/04/2557
   Version 294 ขนาดไฟล์ 1 GB
   MD5: 5cf60d532f69453559d892eb822f392c
   [MD5 คืออะไร ?]
  • • [Mirror] Online-Station
   Online-Station ร่วมกับ Goldensoft เพิ่มความสะดวกด้วยการเพิ่มช่องทางการดาวน์โหลดในรูปแบบตัวเต็มไฟล์เดียว
• Partial Download
ดาวน์โหลดไฟล์ตัวเต็มแบบแบ่งส่วนเหมาะสำหรับผู้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำ โดยจะแบ่งการดาวน์โหลดออกเป็นส่วนย่อยๆ ส่วนละ 200MB โหลดให้ครบทุกไฟล์แล้วแตกออกมารวมเป็นไฟล์เดียวเพื่อใช้ติดตั้งเกม แนะนำให้ใช้โปรแกรม 7zip ในการรวมไฟล์
อัพเดทล่าสุดวันที่ 11/04/2557 Version 294 ขนาดไฟล์ 1 GB


• Port Game (TCP & UDP) ของเกม Zone4

TCP
29992-30042

UDP
6001-6099, 29998-300141

• Driver Download
  • ดาวน์โหลดแบบ BitTorrent
  • • DirectX 9.0c
   ดาวน์โหลด DirectX 9.0c สำหรับเล่นเกม
  • ดาวน์โหลดแบบ BitTorrent
  • • NVIDIA
   ดาวน์โหลดไดรเวอร์การ์ดจอของ NVIDIA
  • ดาวน์โหลดแบบ BitTorrent
  • • ATI
   ดาวน์โหลดไดรเวอร์การ์ดจอของ ATI